درباره ما

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام

اعضاء فعال مرکز توسعه

حمیدرضا کاظمی

حمیدرضا کاظمی دبیرکل مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی از صاحب نظران عرصه علمی و دانشگاهی است، که مقالات و کتب متعددی در زمینه های کارآفرینی، تجارت، مدیریت، بانکداری و غیره در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. کتاب “آسیب شناسی ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” با رویکرد رفع معایب بانکی کشور ازجمله تالیفات ایشان است.

دکتر کاظمی یک مشاور مطرح بین المللی است که به بسیاری از شرکت ها و سازمان های عمومی و خصوصی در زمینه های گردشگری، آموزشی، فرهنگی، رفاه اجتماعی، بهداشت، املاک و مستغلات، پروژه های صنعتی و تحقیقات علمی مشاوره می دهد.

از دبیر کل مرکز توسعه به عنوان کارآفرین برتر، نوآوری های متعددی به ثبت رسیده است که یکی از آنها تهیه و تولید محصولات دارویی و بهداشتی از نمک و لجن دریاچه با قابلیت تولید انبوه و تجاری سازی است.

Hamid Reza Kazemi secretary general of the cultural and social development center, is an established author and has published books and articles in national and international journals in business, entrepreneurship, philosophy and public policy. the author of the” pathology of central bank of the Islamic Republic of Iran”, with the approach to eliminate the disadvantages. Kazemi is a well-respected international consultant and advisor to numerous private and public companies and organizations in the areas of Tourism, Educational Culture, Social Welfare and Health, Real Estate, Industrial Projects and Scientific research. He is the designer of sanitary medical products from sea salt and sludge with production capability and commercialization.