شبکه کارآفرینان

جذب و هدایت کارآفرینان در قالب گروه های مولد و فعالیت های جهادی در عرصه های رشد و توسعه اقتصادی با تمسک به رهنمودهای مقام معظم رهبری خصوصاً در حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه بازار های کسب و کار و رونق اقتصادی و گسترش کارآفرینی ؛ و به فعلیت در آوردن پتانسیلهای مردمی در این حوزه ؛ پروژه های متعدد دسته بندی و در قالب 3 طرح بزرگ ؛ طراحی و در حال سازماندهی است ؛ لذا از کلیه علاقمندان محترم در سطح کشور دعوت می نماید براساس نوع تخصص و تجربه و علاقه و حوزه فعالیت در هر یک از طرحهای مورد نظر ثبت نام فرمایند.

1- طرح شهید تهرانی مقدم

شامل پروژه های : کارآفرینی در حوزه تولید ؛ خود کفایی و توسعه اقتصاد مقاومتی.

2- طرح شهید کلانتری

شامل پروژه های : عمران و آبادانی و زیر ساخت توسعه اعم از انسانی و اقتصادی و زیست محیطی

3- طرح شهید تندگویان

شامل پروژه های صادرات و انرژی

ضمنا “کلیه علاقمندان بر اساس علاقمندی خود می توانند در طرحهای سایر شبکه های مرکز توسعه نیز ثبت نام نمایند.