شبکه ایثارگران

سازماندهی ایثارگران عضو در قالب طرحهای فرهنگی و ترویج فرهنگ و هنر ایثار و شهادت و فرهنگ دینی و معارف اسلامی و حمایت از اقشار مختلف جامعه خصوصا “ایثارگران معظم و بزرگوار بصورت پروژه های متعدد دسته بندی و در قالب 3 طرح بشرح زیر طراحی و در حال سازماندهی است لذا از آحاد جامعه و کلیه علاقمندان خصوصا” خانواده های معظم شاهد و ایثارگران معزز دعوت می نماید براساس تخصص ؛ توانمندی و علاقه خود در هریک از طرحهای زیر ثبت نام فرمایند . بدیهی است براساس شماره پیگیری ؛ نتیجه ثبت نام قابل ردیابی است.

1- طرح شهید همت

شامل پروژه های : بزرگداشت ها ؛ یادمان ها و یادواره های شهدا و ایثارگران

2- طرح شهید خرازی

شامل پروژه های : سفر های زیارتی و سیاحتی و گردشگری

3- طرح شهید صنیع خانی

شامل پروژه های : حمایتی ؛ همیاری ؛ رفاهی و اجتماعی

ضمنا کلیه علاقمندان بر اساس تخصص و  تجارب علاقمندی می توانند در طرحهای سایر شبکه های مرکز توسعه نیز ثبت نام نمایند.