شرط تحقق تعهدات

  1. با معرفت به رتبه والای مجاهدتها در راه پیشرفت ، توسعه و تعالی کشور و در راس همه آن ها مجاهدت در راه اعتلای کلمه الله و سربلندی نظام و حفظ استقلال کشور خصوصا استقلال در همه ابعاد آن و سایر دستاورد های  نظام ، بااتکا و امید به الطاف و اعانت پروردگار متعال.
  2. با تقویت اراده و روحیه مجاهدت ، خودباوری ، خوداتکائی و باور به هوبت دینی و ملی ، با توکل به عنابات لایزال حق تعالی و توجه به استعداد ها و ارزشهای درونی جامعه و تحکیم ارتباط معنوی آنان با محوریت راه و رسم شهدا وایثارگران و تمسک به آرمانهای  مقدس آنان .