خودپنداره

  1. مرکز توسعه را پاک ترین نهاد برای ارائه خدمت به با ارزش ترین اقشار جامعه و شایسته ترین سازمان در عرصه توسعه و پیشرفت مردم محور می دانیم.
  2. مرکز را نهادی می دانیم که در عرصه فعالیتهای آن در جامعه تجلی وجهه فرهنگی بر آن صبغه دارد.
  3. مابه حضور خود در مرکز می بالیم و باقصد تقرب به خدا به خدمت بی منت مشغولیم.
  4. با اعتقاد به سبقت در خیر و سرعت در جلب رضای الهی بطور خستگی ناپذیر و امیدوار به آینده تلاش می کنیم.
  5. منشور اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی ما منبعث از فرهنگ اسلامی، هویت دینی و غرور ملی ماست.
  6. محیط مرکز و سازمان آن را “پاک و عصمت” و مدیران آنرا مومن، معتقد و سلحشور می دانیم.