تعهدات مرکز نسبت به جامعه و ارکان نظام

مدیران ، مسئولان و دست اندر کاران مرکز و همه اقشار و گروه های همراه ، خود را :

  1. در برابر رهبر معظم نظام متعهد به تبعیت از رهنمود ها و سیاست های معظم له می داند.
  2. دربرابر دولت ، متعهد به رعایت و اجرای قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و مصوبات ناظر بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد می داند.
  3. در برابر جامعه : متعهد به پاسخگوئی صادقانه و شفاف برای جامعه و نهاد های ناظر و بازرسی کننده در قبال مسئولیت های خود می داند.