تصویر مرکز در تلقی جامعه

انتظار داریم تصویر مردم از مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی چنین باشد:

  1. مدیران، کارکنان، اعضا و همراهان مرکز را خادم ارزش ها و آرمان های جامعه بداند.
  2. بزرگداشت مقام والای شهدا و خدمت به جامعه ایثارگری را توسط مرکز، ادای حق عظیم آنان به جامعه و ملت ایران بداند و ما را در ترویج و نهادینه سازی آن یاری نماید.
  3. مشوق فعالیتها و خدمات مرکز بوده و هر فعالیت و خدمتی که به جامعه ارائه می گردد آنرا ادای تکلیف نخبگان، فرهیختگان و متخصصین و مدیران بداند.
  4. برنامه ریزی علمی و گسترده در راستای جلب مشارکت حداکثری مردمی و نخبگان، کارآفرینان، متخصصان و صاحبان ایده و خلاقیت و نیز مدیران دلسوز و متعهد، در راه توسعه و پیشرفت کشور برای مرکز اصلی خدشه ناپذیر است ، حمایت بی مضایقه این اقشار و گروه ها را امری ضروری بداند.
  5. ما را پایبند به رعایت اصول اخلاقی، متعهد در برابر ارکان نظام و مصمم در راه تحقق اهداف مرکز بداند.

بر همین مبنا نسبت به تصویر خودمان در ذهن جامعه حساس هستیم.