معاونت توسعه فرهنگی و هنری و قرآنی

  • ترویج فرهنگ ایثارو شهادت در سطح کشور به منظور نهادینه شدن آن در جامعه .
  • کمک به ترویج  و معرفی  شهدا و ایثارگران بعنوان قله نشین رفیع سعادت و نیکبختی در جامعه .
  • ارائه خدمات فرهنگی و قرآنی به منظور تقویت معنویت و باورهای دینی  مردم و جامعه  .
  • اجرای برنامه های گسترش آموزش های قرآنی از مقدماتی تا سطوح عالی و تفسیر و حدیث برای جامعه  هدف .
  • حمایت از هنرمندان و اهل قلم و هنر خانواده بزرگ  مرکز توسعه به منظور ارائه و خلق آثار فاخر و ماندگار .
  • برگزاری نمایشگاه های عرضه آثار هنری  در سطح کشور و خارج از کشور .
  • برگزاری اردوهای یکروزه و چند روزه تربیتی – فرهنگی برای   جوانان   بصورت دانش آموزی ، دانشجوئی ، طلاب حوزه های علمیه .
  • اداره اردوگاه ها و مراکز فرهنگی و تفریحی و تفرجگاه های تحت پوشش
  • ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی و تفریحی به منظور اجرای برنامه های مربوط به اشغال اوقات فراغت و امور تربیتی جوانان و نوجوانان
  • تدوین واجرای برنامه های مربوط به ترویج و تقویت مثبت اندیشی و خود یابی و خود باوری جوانان