معاونت توسعه اجتماعی و انسجام ملی

 • ایجاد و تأسیس صندوق و مؤسسات مالی و اعتباری به منظور توسعه   فعالیت  در حوزه  سرمایه
 • هماهنگی و عقد قرارداد ارائه تسهیلات مضاعف به  جامعه تحت پوشش از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری .
 • تهیه و توزیع امکانات و اقلام معیشتی و رفاهی برای جامعه    هدف نظیر سبد کالا و سایر نیازمندی های آنان
 • کمک به تأمین مسکن از طریق اعطای تسهیلات قرض الحسنه و یا مشارکت در ساخت و تولید و تکمیل واحدهای مسکونی  برای   مردم .
 • تولید مسکن ارزانقیمت برای اقشار و گروههای کم درآمد ؛ جوانان و افراد نیازمند جامعه .
 • تشویق و حمایت از ازدواج جوانان و کمک به تحکیم خانواده ها .
 • برنامه ریزی به منظور گسترش فعالیتهای مربو ط به حوزه اجتماعی جوانان .
 • ایجاد و توسعه اشتغال مولد از طریق حمایت های مالی و فکری یا تامین ابزار کار به منظور خود اتکائی افراد و خانواده ها و گسترش تعاونیها و بنگاههای کوچک و زودبازده
 • کاریابی و جذب نان آور حانواده ها در مشاغل گوناگون و بازار کار از طریق همکاری  با دولت  .
 • کمک در امر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و  پیرا پزشکی برای افراد نیازمند جامعه  هدف .
 • ایجاد و توسعه مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح تهران و استان ها از طریق جذب کمک های مردمی و مشارکت اشخاص و متخصصان ذیربط و اداره آنها .
 • ارائه خدمات درمانی و توانبخشی برای جامعه   هدف  از طریق درمانگاه های تحت پوشش یا طرف قرارداد و مشارکت دستگاه های ذیربط .
 • کمک به تأمین درمان بیماران خاص نظیر مصدومین شیمیایی ، ضایعات نخائی و بهداشت روانی از طریق داخل و خارج از کشور .
 • پیگیری مسائل و مشکلات درمانی و بهداشتی جامعه  هدف  از طریق مبادی ذیربط و دستگاه های اجرایی ، دولت و مجلس شورای اسلامی .
 •  قبول هدایا کمکهای مردمی و ملی و مراکز عام المنفعه و هدایت آن در بخش کمکهای درمانی و توانبخشی و سلامت جامعه هدف
 • توسعه حمایت تکمیلی صنعت بیمه در بین جامعه هدف .